Publikationen des DIW Berlin

Kontakt:

Aufsätze in Sammelwerken

När vill vi hjälpa andra? Johanna Mollerstrom In: Nationalekonomins frågor Lund: Studentlitteratur, 2017 S. 121-135

Abstract:

Under vilka förutsättningar vill människor hjälpa dem somhar mindre ekonomiska resurser? Det här kapitlet handlarom beteendeekonomi och vi kommer särskilt att fokuserapå frågan om huruvida vi människor bara bryr oss om osssjälva eller om vi också hjälper andra. Vi diskuterar först dentidigare forskning som gjorts på området för att sedan lyftafram och beskriva den metod, experimentell ekonomi, somofta används för att studera människors beteende i praktiken.Slutligen tittar vi mer i detalj på en studie som handlar omunder vilka förutsättningar människor vill hjälpa dem som avnågon anledning har mindre ekonomiska resurser än andra.