Publikationen des DIW Berlin

Kontakt:

Sonstige Publikationen des DIW / Aufsätze

Everyday Experiences in the SOEP Innovation Sample (EE-SOEP-IS): A Multi-Method Study Stefan Siebert, Elisabeth S. Blanke, Annette Brose In: Janina Britzke, Jürgen Schupp (Eds.) , SOEP Wave Report 2016
S. 69-72